Rybolov

Rybolov na Bačalském mlýně

 • cena povolení k rybolovu 300,- za 1 den
 • v případě, že jste ubytováni v našem penzionu na více než 1 den, máte nárok na 50% slevu
 • je možné lovit:  kapr , pstruh , cejn , amur

Pravidla rybolovu 

 • před zahájením lovu si lovící musí zakoupit povolenku
 • po celou dobu lovu mějte povolenku u sebe
 • rybolov je povolen pouze u vyznačených prostor
 • s úlovky zacházejte šetrně
 • loví se pouze technikou muškaření,na plavanou nebo položenou.Háček je zbaven protihrotů.
 • ulovené ryby, dané do saku nebo jakékoliv nádoby, nesmí být vráceny do vody!
 • poškozené ryby předejte správci
 • ryby, které si chcete koupit nebo předat správci, tak  neprodleně usmrťte a ponechte viditelně uložené na místě lovu
 • rybolov mimo stanovenou dobu(před rozedněním a po setmění) ,nebo bez povolenky, je hodnocen jako pytláctví
 • parkujte na místech k tomu vyznačených, vždy musí být zachován průjezd po komunikaci
 • osoba mladší 15 let smí chytat pouze pod dozorem osoby starší 18 let
 • chytáni povoleno na 1 prut !!
 • při odchodu se lovící odhlásí u správce, uhradí ponechané ryby a na požádání umožní kontrolu zavazadel i vozidla
 • vždy dodržujte pokyny správce
 • udržujte čistotu a pořádek
 • chovejte se ohleduplně k ostatním
 • při porušování těchto zásad bude lovící bez náhrady vykázán