Aktivity

Dobře si uvědomujeme, že dovolená není jen o penzionu. Proto Vám nabízíme spoustu možností pro zpestření pobytu a to i mimo hlavní turistickou sezónu.


V našem penzionu jsme pro Váš připravili možnost tradičního rybaření  jak pro ubytované tak veřejnost,včetně přípravy Vašeho úlovku v kuchyni naší restaurace-po předchozí domluvě.Pro naše hosty kteří jsou ubytováni více jak jednu noc-50% sleva na chytání ryb !!!!!


Okolí Bačalského mlýna

Dovolili jsme si pro Vás připravit seznam nejzajímavějších míst z našeho okolí, abychom Vám co nejvíce zpestřili pobyt v našem penzionu.

Námi doporučené turisticky zajímavé lokality (všechna místa jsou vyznačena v mapě):

Doslova co byste kamenem dohodili od našeho mlýnu se nachází cyklostezka č. 4179, ze které se můžete napojit na hustou síť mnoha dalších.

Heřmanův Městec (5,8 km)
Městečko leží na severním okraji Železných hor. První dochovaná zpráva pochází z r. 1325. Centrum města je od r. 1989 vyhlášeno památkovou zónou. Ve městě se nachází zámek z r. 1784 s typickou novogotickou věží (1850), ke kterému přiléhá zámecký park se vzácnými dřevinami (jedlé kaštany, jihoamerické platany, tisy) a květenou (hlavně vstavačovité). Park přechází v lesopark o rozloze 200 ha (spolu s Bažantnicí tvoří přírodní park Heřmanův Městec). Na náměstí se nachází děkanský kostel sv. Bartoloměje (1756-1761) a nově zrekonstruovaná (2001) židovská synagoga z r. 1760, její dnešní novorománská podoba je z r. 1870. V obci se dále nachází židovský hřbitov s gotickou zvonicí (1711) a kostel Panny Marie z 16. stol. na starém hřbitově.

Chrudim (12 km)
Chrudim je největším městem turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Leží na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny asi 10 kilometrů jižně od krajského města Pardubic. Město se může pochlubit jednou z největších městských památkových zón ve východních Čechách. Má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Počátkem července se již přes 60 let stává útočištěm loutkoherců, kteří sem zavítají na tradiční festival Loutkářská Chrudim. Podél hradeb a revitalizovaného vodního náhonu řeky Chrudimky vás provede naučná stezka „Modrá osa“. Mezi nejkrásnější dominanty Chrudimi patří trojlodní novogotický arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kousek od náměstí se nachází Mydlářovský dům, monumentální renesanční objekt s arkádovým průčelím doplněným alegorickými reliéfy, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum loutkářských kultur, či komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v České republice. Toto královské „věnné“ město je trefně nazýváno Athénami východních Čech.Chrudim lze také označit jako „Bránu Železných hor“.  Městem protéká řeka Chrudimka, jejíž okolí vybízí k osvěžujícím procházkám. Příznivci aktivního odpočinku jistě ocení městské rekreační lesy na Podhůře s lanovým parkem, rozhlednou a dalšími atraktivitami (viz.   níže), nalézajícími se přímo na okraji Chráněné krajinné oblasti Železné hory.Na město se váže legenda o zázračném obrazu sv. Salvátora, který se v současnosti nachází v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Kvůli jeho údajně zázračným schopnostem mířily do Chrudimi v minulosti i několikatisícové davy poutníků. Dnes tuto tradici připomíná srpnová Salvátorská pouť. Přestože je Chrudim městem o mnoho menším než například sousední Pardubice, nacházejí se zde hned tři velká muzea. V září roku 2011 bylo otevřeno Muzeum barokních soch ve velkoryse zrekonstruovaném kostele sv. Josefa. Exponáty muzea, tvořené kamennými sochami a dřevěnými plastikami špičkové kvality, zastupují fenomén východočeského sochařství 17. a 18. století a jsou doplněny zajímavými audiovizuálními programy. Krypta i honosný hlavní sál kostela sv. Josefa jsou využívány pro pořádání zajímavých kulturních a společenských akcí. Především rodiny s dětmi pak ocení Muzeum loutkářských kultur s loutkami z celého světa a hernou, kde si s nimi mohou i pohrát. Nezapomeňte si zde prohlédnout ani unikátní studnu nacházející v prvním patře Mydlářovského domu. Neměli bychom zapomenout ani na Regionální muzeum v Chrudimi sídlící v novorenesančním objektu komplexu Muzejních budov. V muzeu mají jednu velice zajímavou expozici s názvem Mozaika z dějin regionu. K její unikátnosti přispívají audiovizuální doplňky.

Slatiňany (10,9 km)
Městečko se 4 tis. obyvateli se nachází na severovýchodním okraji Železných hor, 4 km jižně od Chrudimi. První písemná zmínka je z r. 1294 – tehdy zde stávala dřevěná tvrz, na jejím místě byl koncem 16. stol. vystavěn zámek. Jižně od městečka stojí Švýcárna, stavba v alpském stylu, dnes zrenovovaná. Uvnitř bylo zbudováno muzeum Starokladrubského koně. V lese poblíž Švýcárny je známý Kočičí hrádek, zmenšenina hrádku sloužící jako herna pro děti šlechty. Ve Slatiňanech rád pobýval na letním bytě Jaroslav Vrchlický – na Vrchlického návrší jižně od zámku leží pamětní deska od Otakara Španiela. Vedle zámku stojí kostel sv. Martina ze 14. stol. přestavěný goticky v letech 1891-1892. Natáčel se zde TV seriál Dobrá Voda. Na zámku se nachází muzeum koní, ale rovněž vás zde seznámí s historií zámku. Poblíž Slatiňan se rozprostírají rekreační lesy Podhůra (dále). V městské části Škrovád proti proudu podél řeky Chrudimky můžete navštívit bývalé pískovcové lomy, které nyní slouží jako útočiště rekreačním horolezcům. V okolí zámku je rozsáhlý park a pastviny pro starokladrubské vraníky, které vlastní Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Seč (16,9 km)
Městečko Seč leží v Želených horách (540 m n. m.). První zmínky o zemědělské osadě Seč pocházejí z r. 1318. Na náměstí se nachází kostel sv. Vavřince z let 1610-1620, největší místní památkou je zámek z poč. 17. stol., u vchodu stojí renesanční portál z r. 1610 se zárubovským a valdštejnským znakem. K rekreaci slouží údolní přehrada Seč, nad kterou se tyčí zřícenina hradu Oheb.

Přírodní památky:

Přírodní rezervace Krkanka a Strádovské peklo (17,1 km)
V úseku mezi Křižanovickou a Práčovskou přehradou vytvořila řeka Chrudimka v žulových horninách nasavrckého masivu hluboké údolí, které bylo pro svoji jedinečnost postupně začleněno do dvou vyhlášených přírodních rezervací – PR Krkanka a PR Strádovské peklo.Romantické údolí Chrudimky se nachází v severní části Železných Hor, asi 9 km od Chrudimi a 4 km od Nasavrk. Řeka na úseku cca 3 km, vytváří nádherné průlomové údolí vymodelované v žulách. Krkanka je strmé skalní údolí Chrudimky, svahy jsou porostlé přirozenými a přírodě blízkými lesními společenstvy, převažují listnaté porosty bučin a pomístně dubin. Vzácnější jsou suťové lesy, reliktní bory a podmáčené olšiny v nivě toku. V těchto porostech žije mnoho ohrožených a chráněných druhů. Dolní okraj údolí leží v osadě Peklo, kde navazuje další romantický úsek zvaný Strádovské Peklo. Ten je součástí Slavické (nebo také Práčovské ) obory, která byla založena již před rokem 1770 knížetem Auerspergem, pánem nasavrckého panství, a slouží dodnes k chovu jelení a mufloní zvěře. Kromě tohoto „užitkového aspektu“ je Slavická obora také velmi malebná a po právu byla prohlášena přírodní rezervací pod názvem Strádovské peklo. Rezervaci tvoří kaňonovité údolí řeky Chrudimky, asi 1,5 km dlouhý žleb v rulových skalách s přirozenými lesy a bohatou faunou a flórou. Na vysoké skále se nachází zřícenina hradu Strádov, z něhož se zachovaly jen zbytky hradeb, věže, základy paláce, příkopy. náš tip: v chatové osadě sídlí několik řezbářů, při procházce podél řeky můžete vidět několik totemů a zvířat vyřezaných z pařezů.

CHKO Železné hory
Železnohorský masiv působí jako krajinná vlna svažující se zvolna od Hlineckých kopců, Pešavy a Hradiště, provázená stužkou řeky Chrudimky. K severu se oblast rozvolňuje do šíře, k jihu prudce spadá do luhů řeky Doubravy. Pestrá krajina je sladěna v harmonický celek. Geologické podloží patří k nejpestřejší v celé republice. Najdeme tu křemence, diority, permské pískovce, opukové sedimenty, druhohorní pískovce i čtvrtohorní sprašové hlíny a eluviální náplavy. Krajinnou dominantou je západní hřeben, který je zároveň významným biokoridorem. V okolí hradu Lichnice je stejnojmenná národní přírodní rezervace a nadregionální biocentrum. V jižní části leží hluboký kaňon řeky Doubravy. V jeho okolí je přírodní rezervace Údolí Doubravy, Zlatá louka a Mokřadlo a řada přírodě blízkých lesních ekosystémů. Při toku řeky Chrudimky je převaha lesních ekosystémů, zbytky květnatých luk a říčních niv. Uzemí si zachovalo rozptýlenou sídelní strukturu se zbytky lidové architektury a bohatstvím zeleně. Jeho poloha v blízkosti velkých měst a pestrá krajina láká k rekreačnímu využití.

Hradiště u Nasavrk-Keltské oppidum (16,4 km)
Keltské oppidum Hradiště u Nasavrk – jediné doložené oppidum ve východních Čechách, na ostrožně nad řekou Chrudimkou, patrné dvojité a někde i trojité valy, je součástí Keltské naučné stezky. Naučná stezka začíná na náměstí v Nasavrkách, provádí návštěvníky místem původního keltského osídlení, obsahuje 12 zastavení s informačními tabulemi, při vyšším stavu vody se při naučné stezce na potoce z obce Hradiště vytváří vodopád. Trasa: 9,5 km dlouhá trasa: Nasavrky – Chrudimka>Chrudimka – Hradiště – České Lhotice – Nasavrky.

Lovětínská rokle (23 km)
Národní přírodní rezervaci Lichnice – Kaňkovy hory najdeme ve východních Čechách nad městem Třemošnice. Rezervace je součástí většího chráněného území krajinné oblasti Železné hory, v současné podobě byla rezervace vyhlášena v roce 1990 na výměře 373,65 hektaru.Z geologického a krajinného hlediska je významnou součástí rezervace hlavně Lovětínská rokle. Ta je ze severu strmě sevřená svahy vrchu Krkaňka (566 m) a z jihozápadu vrcholem Světlice se zříceninou hradu Lichnice.

Polom (29 km)
Polom je přírodní rezervace v lesním komplexu jihovýchodně od Horního Bradla v okrese Chrudim. Skládá se ze dvou navzájem oddělených částí – Malý a Velký Polom, někdy též nazývanými Prales Polom. Rozloha činí 18,3317 ha. Rezervace leží v nadmořské výšce 545–624 m. Vyhlášena byla v roce 1933 na ochranu posledního zachovalého fragmentu jedlobukového pralesa na hřebeni Železných hor. Chráněné území bylo rozšířeno v roce 1955 na nynější rozlohu. V rezervaci se nacházejí torza mohutných stromů porostlá různými mechy. Důvodem ochrany jsou fragmenty jedlobukového pralesa, prameništních jasanin a lužních olšin s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Polánka ( 21,4 km)
Polánka je přírodní památka  poblíž obce Krásné v okrese Chrudim. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Železné hory. Důvodem ochrany je suchá loučka a přilehlý remízek, který je jedinou lokalitou výskytu prstnatce bezového v CHKO Železné hory. Orchidej kvete v dubnu a květnu.

Slavická obora (17,3 km)
Obora založena v 2. pol. 18. stol. knížetem Auerspergem, dnes zabírá 680 ha. Jsou zde chováni jeleni a mufloni. V oboře se táhnou kaštanové a dubové aleje. Uvnitř obory se nacházejí přírodní rezervace Krkanka a Strádovské Peklo a přírodní památka Boušovka. Boušovka je rybníček s výskytem vzácného leknínu.

Šilinkův důl (32,9 km)
Šilinkův důl se nachází v údolí říčky Krounky v Přírodním parku Údolí Krounky a Novohradky. Popisovaný úsek vychází z vesnice Předhradí a pokračuje do obce Kutřín. Celá trasa měří 3 km.První kroky romantickým údolím Šilinkova dolu vůbec nenaznačují, že by měl turista počítat s nějakými záludnostmi. Široká lesní cesta se vine podél bystré říčky, skotačící mezi kameny a stromy podél pěšiny vytváří mohutnou zelenou klenbu. Najednou je však konec – cestu přehrazuje skála trčící nad vodou. Řetězy a žebříky jsou zde jedinou oporou pro odvážlivce… Dopřejte si adrenalinový zážitek.

Rezervace Oheb (18,6 km)
Přírodní rezervace v okolí hradu Oheb. Předmětem ochrany je smíšený suťový les s výskytem velkého množství plžů. V rezervaci se nachází zbytky hradu Oheb.

Významné stavby:

Kočí- kostel Sv. Bartoloměje (15,2 km)
Dřevěný gotický kostel sv. Bartoloměje pochází z r. 1397. Má samostatnou dřevěnou zvonici z r. 1666, ke kostelu vede krytý dřevěný most zbudovaný kvůli bažinatému terénu (dnes vodní nádržka). V kostele jsou významné nástěnné malby z 16. a 18. stol., dřevěná kazatelna (1681), kazetový malovaný strop a dřevěná kruchta (starý nápis nabádající, aby sboristé na kůru zanechali čtveračení, spaní a zevlování a raději si hleděli pobožného modlení).

Košumberk- zřícenina hradu Košumberk (29,1 km)
Košumberk je dnes z větší části romantická zřícenina gotického hradu založeného počátkem 14. století nad údolím říčky Novohradky v okrese Chrudim, na kopci Košumberk (376 m n. m.). Jediná zachovalá část je purkrabství, kde je také muzeum. Hrad leží asi 10 km na jihozápad od Vysokého Mýta, 6 km severozápadně od Skutče a patří do správy města Luže.

Třemošnice – zřícenina hradu Lichnice (16,9 km)
Lichnice či Lichtenburk je zřícenina hradu v Železných horách, nacházející se na stejnojmenném skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 m n.m. nad městem Třemošnice, vzdušnou čarou 15 km jihozápadně od města Chrudim. Lichnice leží při hranici národní přírodní památky Kaňkovy hory a je součástí CHKO Železné hory. Postaven byl rodem Ronovců, a to buď Jindřichem ze Žitavy, nebo jeho synem Smilem, který se zval právě podle hradu Lichtenburk. V roce 2017 byla ve zbytku severní věže vybudována ocelová rozhledna.

Hrad Kunětická Hora (22,9 km)
Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka.

Podlažice (21,3 km) – kostel Sv. Markéty
Barokní kostel sv. Markéty postavený na přelomu 17. a 18. století v místech zaniklého benediktinského kláštera – místa, kde vznikla největší kniha světa Codex Gigas – Ďáblova bible.

Zámky- Slatiňany (11 km), Pardubice (17 km), Chrast (19,6 km), Nasavrky (20 km), Nové Hrady (37,7 km) 

Ležáky – Pietní území (24,7 km)
Ležáky (německy Ležak, od roku 1939 Lezaky) byla osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily. Osadu Ležáky tvořilo osm domů seskupených nedaleko mlýna na říčce Ležák na rozhraní katastru obcí Miřetice a Vrbatův Kostelec. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo.
Rozhledny – Bára a bývalá hláska Chlum (Rekreační Lesy Podhůra Chrudim), Boiika (Hradiště, Nasavrky), Jahůdka (Luže), Zuberský vrch (Trhová Kamenice), Vojtěchov (Hlinsko)

Rozhledny – Bára a bývalá hláska Chlum (Rekreační Lesy Podhůra Chrudim), Boiika (Hradiště, Nasavrky), Jahůdka (Luže), Zuberský vrch (Trhová Kamenice), Vojtěchov (Hlinsko)

Přírodní koupání:

Autokempink Konopáč (7,6 km)
Autokempink Konopáč je místní část Konopáče, který navazuje jihozápadně na Heřmanův Městec. V této lokalitě bývaly kdysi Eliščiny lázně a protéká tudy Zlatý potok, na němž se nachází přírodní koupaliště s tobogánem a autokempink s celoročním provozem. Součástí kempu jsou sportoviště, restaurace, tábořiště a připojení Wi-Fi z 80%.

Přehrada Pařížov (26,5 km)
Tato přehrada leží na řece Doubravě v malebném kraji pod Železnými horami u obce Pařížov. Právem je řazena mezi nejhezčí a nejstarší přehrady na území ČR. Se stavbou se začalo v období let 1908-1913. Původní záměr stavby byla ochrana před povodněmi a zlepšení regulace průtoku řeky Doubravy. Od roku 1992 slouží také jako vodní elektrárna. Do obou výpustí jsou osazeny Bankiho turbíny – každá o výkonu 75 kW. Přehrada je technickou památkou. Hráz je postavena z lomového kamene a má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem. Toto vodní dílo je hojně využíváno rybáři a pro turisty je zde připravena turistická trasa podél řeky.

Přehrada Seč (16,9 km)
Vodní nádrž na Chrudimce dlouhá 7 km, hojně využívaná k rekreaci.

Pískovna Hrádek (24,4 km)
Bývalá pískovna, dnes zatopená plocha, která slouží jako přírodní koupaliště s průzračnou vodou.

Miřetice- Švihov (21,6 km)
Zatopený lom obklopený lesem.
Umělá koupaliště: Chrudim, Slatiňany, Skuteč

Další zajímavá místa:

Veselý kopec, Betlém Hlinsko (31 km)
Veselý Kopec je skanzen, který opravdu připomíná starou vesničku Žďárských vrchů a Železných hor. K vidění jsou selské statky, zvoničky, včelíny, stodoly, mlýn, pila, řemeslnické dílny, loutkářská maringotka i živá zvířata, při akcích tu ochutnáte nejrůznější speciality našich předků. Veselý Kopec je součástí Souboru lidových staveb Vysočina, podobně jako Betlém v Hlinsku, soubor roubených a zděných domků s obchůdky a řemeslnickými dílnami, a vodní hamr s hospodou ve Svobodných Hamrech. www.skanzen-vysocina.cz

Peklo Čertovina (35 km)
V lesích na Čertovině u Hlinska vyrostlo unikátní zábavní centrum PEKLO. Čertovinské peklo je jediné svého druhu nejen v naší republice, ale i v celé Evropě. Naše pekelné království se totiž rozkládá celkem na pěti patrech. Do hlubin země sahá dvanáct metrů, k nebesům míří osmi metry. Pod jednou střechou zde mohou návštěvníci zažít, ochutnat, vyzkoušet a spatřit opravdu mnoho. V celém interiéru vynikne skvělá práce českých řezbářů, truhlářů, kovářů i zedníků, na jejichž rukou peklo vyrostlo a díky níž je tak jedinečné a nenapodobitelné.

Keltský archeoskanzen Nasavrky (20 km)
Skanzen v Nasavrkách je rekonstrukcí keltského „města“ z mladší doby železné, tj. z 2. až 1. stol. př. n. l. Na takovém sídlišti ve své době žilo několik set až tisíc obyvatel. Všechny velké stavby (jedná se zejména o obytné domy) mají svoji předlohu v archeologických nálezech.

Rekreační lesy Podhůra (11 km)
Rekreační lesy Podhůra se nacházejí asi 3 km jižně od Chrudimi na okraji CHKO Železné hory – ohraničené výletním městečkem Slatiňany se zámkem a hřebčínem a obcí Rabštejnská Lhota s přírodní památkou Na Skalách. V lesích naleznete rozhlednu Bára, lanový park pro děti i dospělé, lezeckou stěnu, singltrek, naučnou lesní stezku (upravenou i pro geocaching), venkovní tělocvičnu nebo Kočičí hrádek, pro děti určenou miniaturu romantického hradu. Občerstvit se můžete přímo pod rozhlednou u lanového parku. Lesy jsou přístupné pro vozíčkáře, pěší i cyklisty.  www.podhura.czDoporučujeme si na výlet do Rekreačních lesů vyhradit celý den.
Obora Úherčice (3 km)Obora nedaleko Úherčic, kde můžete pozorovat jeleny a muflony.
Berlova vápenka – expozice vápenictví u Třemošnice (20 km)Berlova vápenka je cenná technická kulturní památka dokládající místní průmyslovou tradici a historii. Evropskou raritou byla 5 km dlouhá lanovka, která vedla z vápencových dolů. Výstavu doprovázejí expozice mapující minerály v okolí, které sloužily jako surovina pro výrobu.

Obora Úherčice (3 km)
Obora nedaleko Úherčic, kde můžete pozorovat jeleny a muflony.

Berlova Vápenka – expozice vápenictví u Třemošnice (20 km)
Berlova vápenka je cenná technická kulturní památka dokládající místní průmyslovou tradici a historii. Evropskou raritou byla 5 km dlouhá lanovka, která vedla z vápencových dolů. Výstavu doprovázejí expozice mapující minerály v okolí, které sloužily jako surovina pro výrobu.

 Zdroje fotografií: Roman Horník:mapio.cz, Wikimedia, hermanuv-mestec.cz, zivotnacestach.cz, vedem-terezin.cz, vennamesta.cz, slatinany.cz, kudyznudy.cz, hondavfr.cz, turistik.cz, Wikipedia, turistika.cz, Růžičková Zuzana (CHKO), turistik.cz, Vladimír Šálek, konopac-hm.cz, Růžičková Zuzana (CHKO), navstevnik.cz, pohanstvi.net, doplnek.com, David Hainall, Treky.cz, David Hainall, treking.cz, vyletnik.cz, Zuzana Růžičková, Zuzana Růžičková, inasavrky.cz, zeleznehory.net, kudyznudy.cz, cestovani.lidovky.cz, kudyznudy.cz, Wikipedia, Botany.cz, obec-koci.cz, kamsevydat.cz, kudyznudy.cz, Uhlíř Zdeněk, Jana Beranová, kudyznudy.cz, Radovan S., photoextract.com, hondavfr.cz, kawi.cz, vyletnik.cz, zivotnacestach.cz, lesychrudim.cz